Personlig assistans | Assistansbolag | Assistansförmedling

Att tänka på vid valet av assistansbolag

  • Uppsägningstiden skall aldrig vara mer än tre månader eftersom man snabbt skall kunna byta bolag om man inte är nöjd.
  • Försäkra dig om att bolaget är kollektivanslutet och att de följer kollektivavtalet.
  • Träffa flera bolag och jämföra vilket bolag som passar er bäst.
  • Satsar bolaget något på vidareutbildning av assistenterna och har man själv möjlighet att påverka vilka utbildningar man vill att assistenterna skall gå på.
  • Begär referenser från bolagen för att höra hur deras kunder upplever sitt bolag.
  • Var inte rädd för att förhandla om assistenternas löner, bra löner till assistenterna är ofta en förutsättning för att få behålla de man trivs bäst med.
  • Bolaget bör ha hög juridisk kompetens för att på bästa sätt kunna hjälpa dig i kontakten med Försäkringskassan, vid tex ansökan om fler assistanstimmar.
  • Vad händer om en assistent blir sjuk, vem ordnar vikarie?
  • Dygnetruntjour
  • Egen kontaktperson

 

Eller ta hjälp av Assistansförmedling så gör de allt detta åt er.