Personlig assistans | Assistansbolag | Assistansförmedling

Personlig assistans

Personlig assistans innebär att en person får individuellt anpassad hjälp med de grundläggande behoven, denna hjälp ges av ett begränsat antal personer. Grundläggande behov kan vara till exempel att man få hjälp med att sköta sin hygien, eller att få hjälp med att laga mat eller att äta. För att få personlig assistans ska man vara under 65 år och ha en funktionsnedsättning som är ett omfattande hinder i det dagliga livet som gör att man är i behov av hjälp minst 20 timmar i veckan. Man har rätt att behålla sin assistans livet ut. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning beviljad. Men vid de yngre åldrarna hänvisar Försäkringskassan alltid till föräldraansvaret vilket gör att antalet beviljade timmar minskar något.

Hur får man assistansersättning beviljad?

Ansökning om assistansersättning sker via Försäkringskassan. Försäkringskassan beslutar om rätten till ersättning och hur många timmar som kommer betalas ut.

Assistansersättningen består av ett schablonbelopp (275 kr år 2013) som årligen förnyas av regeringen. Vid särskilda skäl kan brukaren ansöka om ett högre belopp. Särskilda skäl kan vara att brukaren är i behov av en assistent med en specifik utbildning som kräver en lön högre än vad schablonbeloppet räcker till eller att stor del av assistansen utförs på obekväm arbetstid.

Assistansförmedling.se – Hjälper dig hitta rätt assistansbolag

Av Assistansförmedling får man hjälp att hitta det bästa assistansbolaget för den enskilde individen. Det är en populär tjänst eftersom de kostnadsfritt hjälper brukaren att hitta en optimal assistanslösning. För att få hjälp av assistansförmedling kan man antingen fylla i en intresseanmälan på deras hemsida där man beskriver vad man vill ha för typ av assistansbolag eller så kan man ringa (020-19 10 10) dem och över telefon beskriva vad man är ute efter. Assistansförmedling går igenom de olika bolagen och hjälper även till att anordna möten med de olika alternativen. En stor trygghet är att när man går via Assistansförmedling vet man att man bara kommer i kontakt med seriösa bolag eftersom Assistansförmedling ställer höga krav på de bolag de rekommenderar. En annan fördel är att de hjälper brukaren och dess assistenter att förhandla om löner och andra anställningsvillkor.

Vill man ha kostnadsfri hjälp av jurist med ansökan av assistans så löser de det också!

Nyckelord

Brukare - En person som blivit beviljad assistansersättning.
Assistent - Person som utför den personliga assistansen.

Assistansersättning -

Betalas ut av Försäkringskassan till personer som är beviljade personlig assistans. Dessa pengar ska gå till att anställa personliga assistenter. Summan beror på antalet timmar som beviljats.
Assistansbolag - Hjälper brukaren med samordningen av den personliga assistansen. Till exempel har ofta assistansbolagen hand om allt praktiskt som rör assistenterna som t.ex. nyanställning, utbetalning av löner och ev. schemaläggning.

Assistansförmedling -

Erbjuder en kostnadsfri tjänst som hjälper brukaren hitta det assistansbolaget som bäst kan uppfylla brukarens behov.

Kommun eller assistansbolag som samordnare av assistansen?

De största skillnaderna mellan kommun och assistansbolag är det att anhöriga som arbetar som assistenter varken har rätt till OB- (ersättning vid obekväm arbetstid) eller övertidsersättning när de är anställda av kommunen.

Vid anställning av assistenter har ofta brukaren större möjlighet att påverka med ett privat assistansbolag då kommunerna ofta använder sig av personal som redan är fast anställd i kommunen. Dock kan kommunen ha lättare att hitta vikarier i mer akuta situationer men det kan även bli så att man får träffa fler olika assistenter än vad man får med ett privat alternativ, det kan helt enkelt bli större omsättning av personal via kommunen.

Tankar från anhörig till brukare

”Personlig assistans var guld värd för oss under pappas sjukdomstid. Det medförde att han kunde bo kvar hemma och familjen kunde fortsätta leva så normalt som möjligt. Han kunde med hjälp av assistenterna fortsätta sköta saker som matlagning, ekonomin och ordna andra praktiska saker. Det kan dock vara påfrestande att ha främmande personer så nära i vardagen. Det är därför viktigt att personkemin stämmer med assistenterna. Bra assistenter blir verkligen som familjemedlemmar, man kommer varandra nära då man delar både roliga och svåra stunder tillsammans.

Assistansbolaget är jätteviktigt och de kan verkligen skänka stor trygghet när det är rätt. Det svåra är att välja då det finns så många. Vi är mycket tacksamma för vårt bolag som gjorde allt för att uppfylla våra behov och de medverkade verkligen till att våra sista år med pappa blev så bra de bara kunde vara.”