Personlig assistans | Assistansbolag | Assistansförmedling

Assistansförmedling

Från 1 januari 2011 gäller nya regler för den som vill bedriva näringsverksamhet inom personlig assistans. Numer krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Detta är ett steg åt rätt håll för öka trovärdigheten för branschen. För dig som ändå har svårt att välja assistansbolag rekommenderas tjänsten Assistansförmedling, en kostnadsfri tjänst som hjälper till att hitta rätt assistansbolag.